UAB “GT Print” įgyvendina projektą „UAB “GT Print” gamybos procesų skaitmeninimas“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0020, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto biudžetas – 851.818,00 €, skirtas finansavimas – 383.518,10 €).
Projekto tikslas – investuoti į gamybos procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą taip dar labiau išplečiant įmonės gamybinius pajėgumus, kurie padidins darbuotojų produktyvumą, padės sukurti didesnę pridėtinę vertę, o kartu ir darbo našumą. Projektas prisidės prie šių problemų sprendimo – maži gamybos pajėgumai, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas (nauji įrengimai įgalintų esamus darbuotojus sukurti didesnę pridėtinę vertę).

ES fondų investicijos į projektą yra labai reikšmingos, nes be ES paramos įmonė savarankiškai negalėtų įsigyti visų numatytų skaitmeninimo technologijų t.y. įgyvendintų projektą mažesne apimtimi ir per ilgesnį laikotarpį.